Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Amfiteatr w sieci

Udało nam się już uruchomić pewne działania spójne ze strategią cyfrową instytucji:

 • nawiązaliśmy współpracę z lokalnym Uniwersytetem, w ramach której zrealizujemy polsko-ukraińskie bajki w formie cyfrowej,
 • nawiązaliśmy współpracę z amerykańską instytucją, w ramach której z wykorzystaniem cyfrowych metod, zostanie przeprowadzony muzyczno-terapeutyczny kilkudniowy warsztat dla młodzieży z Radomia, ale dzięki multimediom efekty będą mogły trafić do odbiorców z całego świata,
 • prowadzimy rozmowy z lokalnym Ogródkiem Jordanowskim by rozpocząć zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do edukacji kulturalnej,
 • przeprowadzamy testy realizacji eventów oraz koncertów w technice VR,
 • wiedzę nabytą podczas szkoleń wykorzystujemy podczas realizacji podcastów i videocastów, których realizację prowadzimy już od dłuższego czasu,
 • prowadzimy streamingi z wydarzeń realizowanych w ramach oferty  „Amfiteatru” kierowanej do społeczności lokalnej,
 • sprzęt mobilny jest wykorzystywany podczas regularnych warsztatów oraz zadań związanych z codzienną pracą. Wdrożyliśmy dysk sieciowy, aby usprawnić proces wymiany danych.

Misją Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Miasta Radomia, rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz upowszechnianie i promocja kultury. Główne cele instytucji uwzględniające Projekt Konwersji Cyfrowej to:

 • wznowienie działalności z wykorzystaniem dobrych praktyk popandemicznych, m.in kontynuowanie streamingów koncertów (live bądź jako retransmisja), transmisji online spotkań, debat,
 • wdrożenie nowych cyklicznych projektów kulturalnych dedykowanych również cudzoziemcom,
 • włączanie grup trwale lub czasowo wykluczonych z edukacji i animacji kulturalnej poprzez przeszkolenie i udostępnianie sprzętu typu tablety oraz kamery 360,
 • organizowanie wirtualnych wycieczek krajoznawczych, koncertów, przedstawień oraz projektowanie własnych pomysłów za pomocą narzędzi VR, włączających w animację i edukację kulturalną osoby trwale wykluczone z powodu choroby, kalectwa, starości,
 • rozwijanie zapoczątkowanych podczas pandemii nowych form aktywności kulturalnej i społecznej jak podcast, reportaż.

MOK „Amfiteatr” Radom