Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich

Piekarski Nadajnik Kreatywności

Wykorzystując działania w sieci, udostępniając kulturę w sieci, pozyskujemy nowych odbiorców i zapraszamy ich do aktywności na nowych obszarach kultury, do których nie mieli wcześniej dostępu. Aktualne działania Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych, w tym działań cyfrowych realizowane są z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania i wiedzy zdobytej podczas szkoleń, finansowanych ze środków programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Wdrażanie nowej oferty cyfrowej, rozwój kadr i infrastruktury pozwoliły podnieść prestiż i dostępność Miejskiego Domu Kultury. Nagrania, podcasty i rozmowy z zaproszonymi gośćmi to działania, które na stałe wpiszą się w nową ofertę Miejskiego Domu Kultury. Dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach projektu stworzyliśmy nowe studio nagrań, gdzie realizowane są od poniedziałku do piątku „rozmowy dnia” emitowane na antenie Radia Piekary oraz kanale YT radia. W najbliższym czasie nagrywane będą również videocasty oraz podcasty z zaproszonymi gośćmi. Ideą spotkań są rozmowy o miejscach, wydarzeniach, zjawiskach, które są bliskie naszym słuchaczom i odbiorcom. Najważniejsze w tych rozmowach będą ciekawe, niecodzienne historie i emocje. Wielką wartością tych nagrań będą rozmowy z osobami, które nie są powszechnie znane, ale stoi za nimi ciekawa historia lub ciekawe zajęcie.


Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich jest samorządową instytucją kultury. Naszym głównym celem jest aktywność na rzecz lokalnej społeczności. Aktywność łącząca radiowców i animatorów kultury, gdzie wzajemna wymiana doświadczeń i umiejętności połączone zostały z nowoczesną technologią i pozwoliły stworzyć zupełnie nowe sfery działalności domu kultury – bardziej odporne na wyzwania rzeczywistości. Nasza działalność skupia się na celach społecznych i zadaniach związanych z budową kapitału społecznego i kulturowego, twórczością, sztuką, muzyką, rozwojem praktyk kulturowych, wspieraniem aktywności społeczno-kulturowej, budowaniem bezpośrednich relacji między uczestnikami kultury. Dzięki Konwersji cyfrowej domów kultury w te działania udało się włączyć również kulturę cyfrową i media.

MDK Piekary Śląskie