Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

Kultura w sieci – sieci kultury

Sprzęt zakupiony w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury został zamontowany w placówkach Miejskiego Domu Kultury dopiero niedawno. Sprzęt w pracowni komputerowej umożliwia prowadzenie zajęć z grafiki komputerowej i programowania. Prowadzimy też konsultacje dla seniorów pn. Komputerowe ABC seniora. Sprzęt w pracowni audiowizualnej został wykorzystany do szkoleń pracowników, którzy uczyli się jego obsługi oraz wykorzystywania zakupionych programów. Przygotowaliśmy już pierwsze materiały filmowe. Nagraliśmy widowisko poetycko-muzyczne „Prawie stałość”, przygotowaliśmy też film testowy oraz wywiady z seniorami z okazji jubileuszu naszego partnera Stowarzyszenia Akademia Seniora. Mobilne studio streamingowe, którym opiekuje się Dom Kultury w Komorowicach, za pomocą nowego sprzętu nagrał już kilka wydarzeń artystycznych, w tym konkurs taneczny Karnawałowe duo-solo oraz Komorowickie podróże kulinarne.


Misja: Tworzymy kulturę więzi. Wspieramy rozwój indywidualny i społeczny, wzmacniamy lokalną tożsamość. Integrujemy, angażujemy, edukujemy i inspirujemy. Zachęcamy do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz – placówka Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej poprzez różnorodne interaktywne i interdyscyplinarne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z lokalną społecznością angażuje różne grupy wiekowe do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspiera ich wszechstronny rozwój. Wyrównujemy szanse edukacyjne różnych grup społecznych, integrujemy mieszkańców, budujemy lokalną tożsamość, zachęcamy do kreatywności i współpracy.

Cele strategiczne placówki:

  • promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i budowanie tożsamości lokalnej
  • podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkańców poprzez interdyscyplinarne i nowatorskie działania z zakresu edukacji i animacji kulturalnej
  • integracja i aktywizacja społeczności lokalnej za pomocą kultury, budowanie lokalnego kapitału społecznego
  • dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb społeczeństwa cyfrowego.

www.mdk.bielsko.pl