Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim

Konwersja cyfrowa Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim dzięki dofinansowaniu zakupu sprzętu 

Dofinansowanie umożliwiło szkolenia oraz zakup wyposażenia IT, doprowadziło do przekształcenia MDK w nowoczesny ośrodek kultury dostosowany do zmieniających się czasów i potrzeb odbiorców kultury. Nowoczesne technologie otwierają nieograniczone możliwości dla twórców i animatorów kultury. MDK to miejsce, w którym powstają wspaniałe inicjatywy i projekty, które dzięki cyfryzacji dotrą do jeszcze większego grona odbiorców. Cykl szkoleń, które odbyły się w ramach dofinansowania, podniósł kwalifikacje pracowników MDK odpowiedzialnych za edukację kulturalną i animację kultury w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych. Wiedzę i nabyte podczas szkoleń umiejętności pracownicy MDK wykorzystają nie tylko do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, ale również do samodzielnego inicjowania działań, nawiązywania współpracy oraz podejmowania aktywności w społeczności lokalnej.


Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność MDK polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez organizację wydarzeń kulturalnych kameralnych i plenerowych, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, organizację konkursów i przeglądów (recytatorskich, teatralnych, muzycznych) mających na celu popularyzację danej dziedziny sztuki oraz wyłonienie i promowanie talentów, prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych, współdziałanie i wspieranie innych instytucji kultury, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych w ramach współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych. MDK jest jedną z najprężniej działających tego typu placówek na Mazowszu. Rokrocznie jest organizatorem dziesiątek spektakli, koncertów, projekcji filmowych i różnego typu warsztatów artystycznych. Ofertę swoją kieruje do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Szczególny nacisk kładzie na edukacje artystyczną dzieci i młodzieży. Flagowymi wydarzeniami są organizowane od 13 lat festiwale – Jana Himilsbacha i Piotra Skrzyneckiego. To kilkudniowe święta sztuki łączące w sobie wiele dziedzin artystycznych. MDK jest organizatorem wielu wydarzeń plenerowych gromadzących kilkutysięczną widownię (np. piknik z okazji Dnia Dziecka czy wakacyjny cykl projekcji filmowych, potańcówek, koncertów i spektakli).

MDK Mińsk Mazowiecki