Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci

Nasze działania w ramach projektu należy podzielić na kilka segmentów:

  • zakup sprzętu audio-wideo – dzięki środkom z grantu udało się doposażyć jednostkę w kamery cyfrowe, osprzęt audio-wideo, sprzęt do streamingu, światła, mikrofony, komputer i oprogramowanie do montażu,
  • szkolenia – grupa pracowników domu kultury przeszła szereg szkoleń w zakresie nowych mediów,
  • dostępność – grant pozwolił na sfinansowanie tłumaczeń filmów na polski język migowy oraz na poprawę dostępności naszej strony internetowej.

Od kilku miesięcy regularnie transmitujemy na żywo wykłady dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wernisaże wystaw. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy transmisję gali laureatów konkursu recytatorskiego. Kolejnym działaniem jest cykl zajęć online „wwwierni kulturze”, które tłumaczone są na PJM. Pierwsze filmy są już dostępne na naszym kanale YouTube. Sukcesywnie zwiększamy ofertę hybrydową. W planach są streamingi realizowane z udziałem kilku operatorów.


Głównym celem działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka jest przygotowanie i pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Instytucja prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Kozienicki Dom Kultury aktywnie prowadzi edukację kulturalną, bada i zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców, wspiera rozwój inicjatyw oddolnych i amatorskie działania artystyczne. Jednostka pełni rolę ośrodka kultury nie tylko dla Gminy Kozienice, ale przyciąga też mieszkańców całego regionu. Kozienicki Dom Kultury organizuje rokrocznie dziesiątki wydarzeń, począwszy od tych kameralnych, po wydarzenia o randze i zasięgu ogólnopolskim. Nosząc imię Bogusława Klimczuka, dba o pamięć o kompozytorze i jego twórczości, a kontynuując jego misję prowadzi działania na rzecz promocji młodych talentów.

DK Kozienice