Kostrzyńskie Centrum Kultury

Studio nagrań audio i live-streamingu w Kostrzynie nad Odrą

Dzięki realizacji projektu, zespół KCK otrzyma niezbędne narzędzia oraz zostanie odpowiednio przygotowany do prowadzenia: livestreamingów, nagrań audio, warsztatów, zajęć, konkursów w trybie online, które obecnie realizujemy w sposób mało profesjonalny lub wcale. Ponadto, zarówno zakup sprzętu, jak i uczestnictwo pracowników w zaplanowanych szkoleniach, zapewni jednostce płynność wykonywanych działań. Zostanie ona uzyskana dzięki nabyciu nowych umiejętności. Nowo nabyte kompetencje pozwolą na profesjonalną pracę przy obróbce i rejestracji dźwięku/obrazu. Pracownicy będą mieli możliwość wprowadzenia nowych form przekazu jak: podcasty, webinaria, czy relacje na żywo np. z koncertu. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko muzyczne w okolicy. Osoby obsługujące nowo nabyty sprzęt będą mogły inicjować nowe działania w zakresie wydarzeń audiowizualnych. Planujemy bowiem zwiększyć ofertę jednostki o warsztaty z reżyserii dźwięku, prowadzone przez naszych pracowników, a także live-streaming.


Kostrzyńskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, edukacji i rozwoju regionu. Wspomaga szeroko rozumianą edukację kulturalną. Zapewnia  szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem festiwali, wystaw, przedstawień, sztuk teatralnych, koncertów,  filmów, prelekcji i warsztatów.

Kostrzyńskie Centrum Kultury, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców i otoczenia. Wykazuje sens swego istnienia tym, w jaki sposób przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju całego miasta.

Aby zrealizować te cele Kostrzyńskie Centrum Kultury aspiruje do tego, by stać się:

  • miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności
  • miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość, wielostronną współpracę z partnerami, które pozwolą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom oraz umożliwi współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
  • miejscem, które będzie służyło do realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą
  • instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne technologie

Kostrzyńskie Centrum Kultury