Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

Okno na świat kultury – czas na zmiany Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie

Dzięki udziałowi w projekcie udało nam się zwiększyć świadomość całego zespołu instytucji kultury odnośnie cyfryzacji i stosowania narzędzi cyfrowych w świecie kultury. A także uświadomić zmiany zachodzące w naszym świecie i konieczność dostosowania się do nich, przekonania się do zastosowania również nowych form udziału w kulturze. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mieli szansę na stworzenie ciekawych zajęć dla dzieci np. z fotografii. Stworzymy archiwum społeczności lokalnej, będziemy nagrywać spotkania, wydarzenia i relacjonować je na żywo. Jesteśmy po szeregu szkoleń realizowanych z ramienia NCK, jak również tych, które sami wybraliśmy. Szkolimy się i wyposażamy dom kultury (w Zaklikowie i w Lipie) dla naszych uczestników, odbiorców lokalnej kultury. Zaczęliśmy dostosowywać stronę do osób ze szczególnymi potrzebami, zakupiliśmy dwie pętle indukcyjne. Cały czas się uczymy. Zmieniło się oblicze GOKu, odbiorcy zaczynają postrzegać nas jako nowoczesną instytucję kultury.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

Cele:

  • wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
  • ożywianie życia kulturalnego i poprawa dostępności do usług kulturalnych,
  • promocja i upowszechnianie działań, lokalnych produktów kulturalnych, twórców: poetów, malarzy,
  • nawiązywanie kontaktów partnerskich z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi, osobami o różnych zainteresowaniach,
  • posiadanie infrastruktury zgodnej ze współczesnymi standardami.

GOK Zaklików