Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie im. Antoniego Szulczyńskiego

Cyfrowy Dom Kultury w Wilczynie

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury będzie możliwa realizacja zadań przy użyciu nowych technologii. Pozwoli to na wprowadzenie nowych form pracy, jak również dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Dzięki projektowi pracownicy oraz osoby współpracujące z GOK-iem nabywają kompetencje pozwalające realizować zadania przy użyciu nowych narzędzi, co przekłada się na uatrakcyjnienie oferty Domu Kultury. Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli na transmisje na żywo wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury. Realizacja projektu pozwoli również na ułatwienie odbioru treści przez osoby z niepełnosprawnościami.


GOK w Wilczynie to miejsce zaspokajające potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, edukacji przez sztukę oraz spędzania czasu wolnego. Służące pomocą i wsparciem dla inicjatyw i działań mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej kultury.

Cele:

1. Wprowadzanie nowych atrakcyjnych form działalności:

  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

2. Tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego:

  • wsparcie inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
  • edukacja przez sztukę,
  • docieranie do wszystkich grup społecznych,
  • ciągły rozwój.

GOK Wilczyn