Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Do końca świata i o jeden dzień dłużej

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie poszerzył swoją ofertę o zajęcia realizowane online. Pracownicy zyskali wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie.


Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie został powołany z potrzeby rozbudzenia lokalnej społeczności gminy Wiązowna. Naszą instytucję cechuje wszechstronna działalność w obszarze kultury. GOK prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców, aktywizuje mieszkańców. Szczególnymi odbiorcami domu kultury są dzieci i młodzież. To dla nich w dużej mierze skierowana jest oferta programowa. W naszej ofercie znajdują się m.in. zajęcia z tańca dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci, rysunek i malarstwo, ceramika, szycie, batik, rzeźbiarstwo i modelarstwo, spotkania z rękodziełem, nauka gry na gitarze oraz innych instrumentach, zajęcia umuzykalniające, wokalne, zajęcia usprawniające, zumba. W Gminnym Ośrodku Kultury działa Wiązowski Teatr Muzyczny, który przygotował już wiele przedstawień dla mieszkańców Gminy i nie tylko. Ośrodek zajmuje się organizacją większych imprez, w tym imprez masowych, m.in. Dni Gminy Wiązowna – WiązLOVE, Dożynki. GOK jest organizatorem licznych koncertów, wernisaży, pokazów, spotkań, prelekcji, warsztatów tematycznych. Od 2021 w GOK działają dwie nowe grupy tj. Wiązowska Akademia Seniora oraz Klub Rodzina. W GOK działa od 10 lat Chór Mienia River, laureat wielu nagród. Od 2019 roku statut GOK został rozbudowany o działalność rekreacyjną, sportową i turystyczną. W zakresie sportu realizujemy wiele zajęć promujących kulturę fizyczną, jesteśmy organizatorem wydarzeń sportowych m. in Półmaraton Wiązowski, Gminny Dzień Sportu, Europejski Tydzień Sportu i wiele innych. Nasza instytucja pozyskuje dofinansowania na oznaczenia szlaków rowerowych, wydaliśmy mapę szlaków rowerowych, wyznaczyliśmy pierwszą na terenie gminy dziesięciokilometrową ścieżkę biegową. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie to instytucja kultury stale rozwijająca swoją działalność i poszerzająca ofertę.

GOK Wiązowna