Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Doposażenie w sprzęt cyfrowy i podniesienie kompetencji kadry GOK Susiec 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury pozwolił nam na:

 • zakup nowego sprzętu, dzięki któremu będziemy mogli w lepszym stopniu realizować nasze działania oraz misję GOK w Suścu,
 • zdobycie wiedzy o zasadach wystąpień publicznych przed kamerą,
 • lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych,
 • poznanie mobilnych aplikacji niezbędnych do projektowania oferty kulturalnej online,
 • odkrycie i wprowadzenie do GOK narzędzi do zarządzania pracami zespołu,
 • bardziej efektywne prowadzenie strony instytucji w mediach społecznościowych,
 • poznanie stron z otwartymi zasobami edukacyjnymi,
 • podniesienie wiedzy o prawie autorskim i wolnych licencjach,
 • zapoznanie się z zasadami zamówień publicznych i ich praktyczne zastosowanie przy zakupie sprzętu i szkoleń,
 • naukę programu do obsługi zamówień publicznych – bazy konkurencyjności,
 • wzrost poczucia pewności siebie wśród pracowników w zakresie tworzenia oferty kulturalnej online GOK.

W strukturach GOK Susiec działa: GOK, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, Biblioteka w Suścu, Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim, Informacja Turystyczna. Działania GOK: organizacja imprez kulturalnych, religijnych, patriotycznych, zajęcia artystyczno-edukacyjne, udostępnianie zbiorów muzealnych, promocja czytelnictwa, organizacja konkursów i warsztatów, promocja Roztocza, itp.

Misja: poprawa infrastruktury GOK, zwiększenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami, stworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa, stworzenie oferty kulturalnej o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej integrującej społecznie, promocja walorów turystycznych, współpraca z Muzeami w Polsce, animacja aktywności lokalnej oraz stwarzanie przestrzeni dla kreatywności mieszkańców i pracowników ośrodka, wykorzystanie aktywności mieszkańców do organizacji imprez kulturalnych.

GOK Susiec