Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu

Na dobry początek. Konwersja cyfrowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu

W ramach projektu udało nam się zakupić wyposażenie cyfrowe, które pozwoli na projektowanie działań edukacyjnych i animacyjnych zarówno w sposób online jak i hybrydowy. Ponadto w ramach projektu odbyliśmy wiele szkoleń z udziałem pracowników kultury i edukatorów, które miały na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych i projektowanie działań kulturalnych na rzecz społeczności lokalnych. Już dziś możemy pochwalić się efektami: uruchomiliśmy ofertę dla seniorów z użyciem tabletów, organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem druku 3D, montujemy filmiki, dbamy o marketing i promocję, rozpoczęliśmy pracę nad nagrywaniem podcastów. Ponadto w naszej ofercie wakacyjnej uwzględniliśmy kino plenerowe – z wykorzystaniem nowo zakupionego projektora.


Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury lokalnej, regionalnej, narodowej i światowej wśród mieszkańców gminy Samborzec oraz pozostałych osób przebywających na jej terenie, a także włączanie społeczności gminy Samborzec do aktywnego uczestnictwa w kulturze m.in.:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczności gminy Samborzec
  • prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a także ułatwianie kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez wychowanie przez sztukę
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • wspieranie amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej
  • organizowanie i wspieranie działalności w formie zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań
  • organizowanie wydarzeń artystycznych i kulturalnych w formie festynów, świąt i turniejów mających na celu integrację społeczności.

GOK w Samborcu