Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku

Cyfrowy Raciążek

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało nam się pozyskać środki na zakup wyposażenia oraz podniesienie kompetencji cyfrowych kadry instytucji, które pozwolą na prowadzenie skutecznych i atrakcyjnych działań online. Projekt obejmuje stworzenie mobilnego, profesjonalnego, wielozadaniowego studia technologii cyfrowych, umożliwiającego tworzenie nagrań i animacji do udostępniania w sieci, opracowywania materiałów dla uczestników, rejestrowania wydarzeń artystycznych. Dodatkowo zakupiony sprzęt pozwoli na uruchomienie kina plenerowego oraz digitalizowanie zasobów materialnych i tworzenie archiwum cyfrowego lokalnej społeczności. Nabyte przez kadrę kompetencje cyfrowe będą przekazywane uczestnikom poszczególnych sekcji i kół zainteresowań oraz odbiorcom działań kulturalnych, zwiększając tym samym poziom umiejętności cyfrowych społeczeństwa.


Misją GOK w Raciążku jest wychowywać aktywnych odbiorców i uczestników kultury. Instytucje promieniują na społeczność gminy i regionu, inicjują oraz wspierają inicjatywy kulturalne, towarzysząc mieszkańcom gminy w ich rozwoju od lat najmłodszych do późnej starości. Celem statutowym GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • tworzenie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego
  • organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, przeglądów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
  • koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców

GOK Raciążek