Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

Z kulturą w e-świat

Zakupiony sprzęt pozwolił nam na nagranie filmu w ramach współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz spektaklu kabaretowego amatorskiej grupy teatralnej, w skład której wchodzą samorządowcy gminy Miedźna, dyrektorzy jednostek samorządowych i członkowie stowarzyszeń. Docelowo filmy zostaną opublikowane na naszym kanale YouTube. Zakupiony w ramach projektu aparat cyfrowy z obiektywem pozwolił na wykonanie dokumentacji zdjęciowej wydarzeń kulturalnych, koncertów, warsztatów i spotkań. W najbliższym czasie zakupiony z projektu sprzęt wykorzystamy na imprezach, będziemy też prowadzić transmisje online. W przyszłości chcemy również kręcić filmy instruktażowe i zamieszczać je w sieci.


GOK w Miedźnej prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie edukacji, rozwoju i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

Nasze głowne cele to:

  • rozpoznawanie, rozwijanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • organizowanie stałych form konfrontacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego
  • organizowanie wystaw, konkursów, spektakli, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali
  • wprowadzanie i realizowanie projektów dot. aktywizacji społeczności lokalnej
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej

www.gok.miedzna.pl