Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie

Połączeni z kulturą

Dzięki udziałowi w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury umożliwiliśmy sobie realizowanie działań statutowych w każdych warunkach, bez względu ma sytuację epidemiologiczną w kraju. Dzięki zakupionemu sprzętowi stworzyliśmy mobilne studio multimedialne, które może działać online, jak i offline. Doposażyliśmy Ośrodek w sprzęt (kamery, komputery, oświetlenie, nagłośnienie, projektor, ekran) oraz programy, które pozwolą nam we własnym zakresie realizować, transmitować oraz dokumentować wydarzenia kulturalne. Istotnym elementem projektu były szkolenia oferowane przez NCK, jak i te, które sami zakupiliśmy. Dzięki nim nasz zespół podniósł swoje kompetencje cyfrowe. Projekt pozwolił nam poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki projektowi zakupiliśmy pętlę indukcyjną oraz film w PJM informujący o działalności naszej instytucji. Ważnym efektem udziału w Konwersji cyfrowej jest zmiana naszego myślenia i postrzegania instytucji w kontekście zmian cyfrowych. Pozyskaliśmy wiedzę, która umożliwia nam dostosowywanie oferty uwzględniającej świat wirtualny oraz cyfrowy.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie jest kształtowanie świadomego, aktywnego odbiorcy kultury oraz wyrabianie w nim wrażliwości na sztukę.

Główne cele GOK-u w Kobylinie to:

  • edukacja poprzez sztukę,
  • zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi, wychowawczymi oraz sportowo-reakreacyjnymi,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  • integracja mieszkańców.

GOK w Kobylinie