Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

J@ram się Jaraczewem

Dzięki projektowi udało nam się zamontować wiele usprawnień – udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowaliśmy pętlę indukcyjną, wytyczyliśmy trasy z polami wypukłymi w Ośrodku, aby ułatwić osobom niedowidzącym poruszanie się oraz stworzyliśmy stanowisko komputerowe z programem udźwiękowiającym i powiększającym ze specjalną klawiaturą i dużym monitorem dla niedosłyszących  i niedowidzących. Zamontowaliśmy system wzywania pomocy na drzwiach do Ośrodka. Montujemy kamery, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, który zapewni nam podniesienie jakości naszych imprez i pozwoli na sprawną realizację wydarzeń, reportaży czy szkoleń w sieci internetowej. Rozpoczęliśmy realizację kolejnego cyklu reportaży zamieszczanych na naszym kanale Youtube – „Gmina Jaraczewo – ludzie z pasją”. Dzięki pozyskanej dotacji mieliśmy zagwarantowany udział w wielu szkoleniach, mogliśmy wymieniać się doświadczeniami z innymi ośrodkami biorącymi udział w projekcie”, stworzono nam możliwość znacznego rozszerzenia działalności kulturalnej. Zaplanowaliśmy reportaże o naszych artystach ludowych, twórcach, osobowościach, historii naszego regionu, folklorze oraz przekazywanie materiałów „na żywo” w sieci, które zapewnią promocję naszego Ośrodka, różnych stowarzyszeń, organizacji, instytucji i całej naszej Gminy.


Cele GOK w Jaraczewie to:

  • wspieranie oraz promowanie uzdolnionych artystycznie i intelektualnie dzieci i młodzieży
  • organizacja ciekawych i wartościowych zajęć pozalekcyjnych poprzez wprowadzenie systemu edukacyjnego oraz artystycznego
  • umożliwianie dostępu do odbioru i tworzenia kultury, promowanie środowisk lokalnych
  • wspomaganie i wspieranie wszelkich działań innych podmiotów działających na rzecz rozwoju kultury w Gminie
  • nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami kultury i organizacjami społecznymi działającymi w podobnych Gminach, w celu wymiany doświadczeń oraz podnoszenia poziomu artystycznego i organizacyjnego
  • systematyczne wzbogacanie i rozszerzanie oferty programowej Ośrodka o organizację koncertów i wydarzeń dla wszystkich grup wiekowych i środowisk

GOK Jaraczewo