Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

Cyfrowy dom kultury

Dzięki projektowi unowocześnimy nasze zasoby cyfrowe, zakupując takie, które umożliwią kontynuowanie działań online. Doposażymy salę multimedialną w nowe nagłośnienie, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny oraz zamontujemy system wspomagania słuchu. Naszą stronę internetową dostosujemy do wytycznych systemu dostępności WCAG 2.0. Przeszkolimy się zdobywając nowe kompetencje. Zakupiony sprzęt ma służyć mieszkańcom i uczestnikom działań w GOK do dalszego, wspólnego tworzenia kultury oraz do odbioru wydarzeń w lepszej jakości.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.

GOK Górzno