Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu

Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu

Projekt „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu” pozwoli na wprowadzenie do stałej oferty kulturalnej następujących aktywności: zajęcia fotograficzne, warsztaty wystąpień publicznych i pracy przed kamerą, zajęcia graficzne, a także uatrakcyjnienie prowadzonych aktywności animacyjnych poprzez wykorzystanie zakupionego sprzętu, np. tablicy interaktywnej, pakietów multimedialno-edukacyjnych czy rzutnika. Znacząco wzrosną kompetencje pracowników instytucji kultury. Pozyskany sprzęt pozwoli na przygotowywanie atrakcyjnych grafik, animacji i video, które okażą się istotnym elementem podczas promocji wydarzeń kulturalnych.


Misją GOK w Białośliwiu jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, wzbogacanie dorobku kulturalnego i edukacja kulturalna mieszkańców, a także zapewnienie im dostępu do różnorodnych form aktywności kulturalno-edukacyjnej, które pozwolą na odkrycie pasji lub jej rozwinięcie. Ośrodek kultury to przyjazne miejsce, którego celem jest  integracja przy wykorzystaniu różnorodnych form sztuki. Wszystkie te działania przyczyniają się do aktywnego współudziału w kreowaniu miejsca, które tworzone jest dla ludzi i z ludźmi, dając im wolność w wyrażaniu siebie poprzez różnorodne formy wyrazu artystycznego.

GOK Białośliwie