Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

E-kultura w Suchowoli

Program jest dla nas ogromnym wsparciem w sferze doposażenia sprzętowego. Dzięki niemu zaczęliśmy robić podcasty, skanujemy eksponaty w formie trójwymiarowej, transmitujemy wydarzenia na żywo, etc.


Podstawowym zadaniem GOKSiT w Suchowoli jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, poprzez tworzenie różnorodnej oferty zachęcającej do kontaktu z kulturą oraz jej aktywnego współtworzenia. Ośrodek Kultury jest miejscem wielu wydarzeń i przedsięwzięć, organizujemy wiele imprez cyklicznych o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Swoje zadania realizujemy przede wszystkim poprzez organizację wydarzeń i imprez kulturalnych oraz utrzymywanie stałych kół zainteresowań i warsztatów. Dużą wagę kładziemy również na sport. Propagując zdrowy, aktywny tryb życia zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w zawodach, turniejach i sportowej rywalizacji. Częścią Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki są również: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Centrum Trzech Kultur. Naszym celem jest również promocja gminy Suchowola.

GOKSiT Suchowola