Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach

W obiektywie Pegaza

Udział w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury działa wielopłaszczyznowo. Po pierwsze i najbardziej zauważalne mogliśmy doposażyć Gminny Ośrodek Kultury w różny sprzęt fotograficzny i cyfrowy, co w warunkach „normalnych” nie było nawet w naszych najśmielszych marzeniach. Nie tak oczywistą sprawą są szkolenia – te organizowane przez Narodowe Centrum Kultury dały nam ogrom wiedzy, z której już korzystamy w codziennej pracy. Pokazały również, że nie jesteśmy sami w borykaniu się z naszymi problemami i inne jednostki mają podobnie – ma to działanie budujące, bo możemy wzajemnie się wspierać. Szkolenia budują również pewność siebie wśród pracowników, a to przekłada się na większą kreatywność i pomysłowość. Długofalowo oczekujemy, że największymi beneficjentami będą nasi odbiorcy. Zaproponujemy im nowe zajęcia dodatkowe – przy wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i sprzętu z projektu. Mamy nadzieję na działania międzypokoleniowe, które pozwolą starszym uczestnikom na poznanie nowych technologii, dzięki kontaktom z młodzieżą. Szkolenia i zakupiony sprzęt pozwolą nam wejść w nowe przestrzenie działalności kulturalnej z pełną świadomością tego, co robimy.


Jako GOK „PEGAZ” w Pieckach działamy odpowiedzialnie i bardzo konsekwentnie budując solidną markę naszego ośrodka kultury, która będzie rozpoznawalna dzięki jakości naszych działań i dużemu zaangażowaniu mieszkańców przy współtworzeniu naszej oferty kulturalnej i czytelniczej. Podstawą jest dla nas edukacja kulturalna, literacka, etnograficzna i społeczna młodego pokolenia, rozwijanie nowych sekcji, rozwijanie pasji mieszkańców w oparciu o najnowsze trendy, a jednocześnie dbałość o  zachowanie lokalnego dziedzictwa, historii i tradycji.

Główne cele instytucji:

  • zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy,
  • zwiększenie udziału dzieci w aktywnościach proponowanych przez GOK,
  • zaangażowanie młodzieży w działania GOK,
  • tworzenie nowej wizji promocji i upowszechniania kultury w oparciu o tradycje i historię regionu,
  • wypromowanie postaci i twórczości E.Wiecherta,
  • Mazurzy – historia odrodzona,
  • poprawa infrastruktury sprzętowo-lokalowej,
  • wykorzystanie możliwości dofinansowania projektów,
  • powiększenie przestrzeni na zajęcia.

GOK Piecki