Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

Konwersja cyfrowa Domu Kultury w Jeziorach Wielkich 

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury Ośrodek został wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej, a także ułatwienie dostępu do niej osobom z niepełnosprawnościami. Projekt podnosi także kompetencje cyfrowe pracowników, co przełoży się na ciekawszą i bardziej nowoczesną ofertę Ośrodka.


W związku z tym że działamy w małym środowisku wiejskim GOKiR w Jeziorach Wielkich realizuje i realizować będzie zadania bardzo różnorodne zgodnie z potrzebami społeczeństwa. Ze względu na to, że jesteśmy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji realizowane będą zadania z zakresu upowszechniania kultury, jak i również szeroko pojętej rekreacji. Naszym priorytetem jest pielęgnowanie tradycji regionu Kujaw oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

GOKiR w Jeziorach Wielkich