Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Kultur@lipnica – bądźmy online!

Projekt przyczynił się do rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników GDK, zdolności posługiwania się nowszym, lepszym sprzętem i oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w Domu Kultury i na świetlice wiejskie. Wpłynie również na poprawę jakości przygotowywanych prezentacji, podniesie komfort pracy w działaniach animacyjno-edukacyjnych. Doposażenie jednostki w kamerę cyfrową umożliwi nagrywanie realizowanych zadań i odtwarzanie ich w sieci, co w zdecydowanym stopniu zwiększy zasięg proponowanej oferty. Pozyskany sprzęt multimedialny umożliwi także prowadzenie relacji z wydarzeń kulturalnych online, co wpłynie na zwiększoną liczbę odbiorców oferty i upowszechnianie realizowanych działań. Wykonanie strony internetowej z dostosowaniem jej do osób z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu komputerowego przystosowanego do obsługi przez osoby niepełnosprawne, będzie dużym udogodnieniem i umożliwi tym osobom korzystanie z oferty GDK. Pozyskane zasoby wpłyną również na poprawę oraz kreatywność pracy i zbudowanie nowej, atrakcyjnej oferty.


Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej powstał w grudniu 1984 roku. Jego celem priorytetowym jest wielokierunkowa działalność rozwijająca i zaspokajająca potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozwalająca na upowszechnianie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ludowych związanych m.in. z palmami wielkanocnymi). Swoją działalność realizuje na terenie 5 miejscowości w 5 obiektach (Gminnym Domu Kultury, 3 Wiejskich Domach Ludowych oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej). Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej koncentruje się głównie na wsparciu istniejących już zespołów artystycznych, małych form pracy z dziećmi i młodzieżą, promocji lokalnych tradycji i obrzędów, dziedzictwa kulturowego i historycznego, popularyzacji rodzimej kultury, edukacji kulturalnej (warsztaty, muzyka, śpiew), turystyki oraz organizacji różnego rodzaju imprez skierowanych do masowego odbiorcy.

GDK Lipnica Murowana