Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Online is fine

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest dla nas szczególnym wyzwaniem, wspierającym proces podnoszenia kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Jest dla nas także szerokim otwarciem bramy do funkcjonowania misyjnego w przestrzeni internetu, a także do zrealizowania planowanych przez nas już dawno pracowni działań multimedialnych i Cyfrowego Muzeum Filmowego Gminy Nowosolna. Dzięki realizacji projektu te rzeczy będą mogły służyć społeczności lokalnej, rozwijać ją i wzmacniać lokalne więzi społeczne, a także budować poczucie tożsamości i jednoczesnego otwarcia na bezpieczną przestrzeń cyfrową.


Misją GPCKiE w Plichtowie jest budowanie i umacnianie więzi z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz kulturą wysoką, wspieranie procesów integracji społeczności lokalnej, poczucia tożsamości i rozumienia korzeni kulturowych tych ziem. Misja realizowana jest poprzez następujące cele:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, ekologii, a także spędzania czasu wolnego
  • dotarcie do jak największej grupy odbiorców – w szczególności mieszkańców Gminy Nowosolna oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w aktywnościach misyjnych Centrum
  • przywrócenie aktualności dawnym ideom lokalnych tradycji, pielęgnacji kultury, dziedzictwa narodowego oraz środowiska naturalnego

GPCKiE Plichtów