Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Gminne Centrum e-Kultury w Żabnie

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się liczba i jakość działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych w Centrum Kultury w Żabnie. Poszerza się stale liczba odbiorców oferty kulturalnej, bo więcej działań trafia w atrakcyjnej formie do internetu. Dzięki zakupionemu w ramach programu wyposażeniu realizujemy np.: reportaże z wydarzeń (Konkurs na palmę wielkanocną), zamieszczamy w mediach społecznościowych fragmenty koncertów (występ dzieci z Chersonia przebywających na terenie gminy Żabno podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet). Na tablecie graficznym tworzymy kolorowanki dostępne poprzez stronę www. Założyliśmy i rozwijamy profil GCK na Instagramie (gckzabno). W najbliższym czasie planujemy uruchomić streaming wydarzeń realizowanych w sali widowiskowej. W przygotowaniu jest też wirtualna wystawa pokonkursowa, gdzie prezentowanym ponad 100 pracom towarzyszył będzie głos lektora czytającego nadesłane na konkurs rymowanki. W ramach programu Centrum Kultury zakupiło m.in.: kamery, laptop, mikrofony reporterskie, mikser do streamingu, aparaty fotograficzne, smartfony, gimbale i tablet graficzny. W Pracowni Komputerowej jedno stanowisko komputerowe wyposażono w specjalistyczną mysz i klawiaturę ułatwiającą korzystanie z komputera osobom z niepełnosprawnościami.


Gminne Centrum Kultury w Żabnie jest samorządową instytucją upowszechniania kultury. Celem naszej działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez organizację licznych koncertów, spektakli, konkursów, wystaw i spotkań ze znanymi osobami. Dbamy też o ochronę tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego gminy oraz przygotowanie mieszkańców do świadomego odbioru i aktywnego udziału w kulturze. Organizujemy m.in. zajęcia popołudniowe. Są to np.: nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, plastyczne, modelarskie, fotograficzne, taneczne, gimnastyczne, joga oraz nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Pod patronatem Centrum Kultury działają także Zespoły Folklorystyczne: „Otfinowianie” i „Bobrowianie”, które prowadzą zajęcia obejmujące naukę i doskonalenie tańca, śpiewów i obyczajów ludowych. Centrum Kultury wydaje także Nową Gazetę Żabnieńską – dwumiesięcznik podnoszący tematy związane z gminą. Tak szerokie spektrum naszej działalności wypływa z faktu, że staramy się zaspokoić potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców całej gminy. Większość organizowanych w GCK wydarzeń i zajęć jest bezpłatna.

GCK Żabno