Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach

Cyfrowe Kulturalne Wojsławice

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury mogliśmy wprowadzić szereg zmian i innowacji w działaniu naszego Domu Kultury. Zakupiliśmy sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzania transmisji online z naszych wydarzeń oraz do nagrywania filmów – pozwoli nam to na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Zakupiliśmy nowy ekran oraz projektor – posłużą nam do seansów w Filmowym Klubie Wędrowycza oraz do lekcji w kinie dla pobliskiej szkoły. Na sali widowiskowej zainstalowaliśmy obwodową pętlę indukcyjną, co ułatwi odbiór naszych treści przez osoby niedosłyszące. Jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej strony internetowej do standardu WCAG 2.1. Dzięki projektowi nasi pracownicy zostaną przeszkoleni w realizacji transmisji oraz rejestracji materiałów audio-wideo.


Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach jest instytucją aktywnie działającą, rozwojową, prowadzącą zorganizowaną działalność z zakresu edukacji kulturalnej na terenie gminy Wojsławice oraz koordynującą działania kulturalne podejmowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz szkołą. Centrum prowadzi działania związane z rozwojem i promocją czytelnictwa, sportu i turystyki. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy wydarzenia cykliczne: pikniki rodzinne, dożynki, turnieje rekreacyjne, uroczystości patriotyczne, koncerty oraz inicjatywy lokalne. Powołaliśmy do życia Filmowy Klub Wędrowycza. W swoich działaniach nawiązujemy do wielokulturowej przeszłości Wojsławic, tworzymy m.in. festiwal Spotkania Trzech Kultur. Dbamy o zlokalizowane na terenie Gminy cmentarze wojenne, prawosławne i żydowskie.

GCKSiT Wojsławice