Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Cyfrowa Metamorfoza Kultury

Dzięki projektowi zakupiliśmy sprzęt, dzięki któremu docieramy do odbiorców w inny sposób i z inną ofertą. Nabyliśmy nowe kompetencje i umiejętności w ramach szkoleń i webinariów ujętych w projekcie. Jest to wiedza pozwalająca pracownikom na przekraczanie barier i wdrażanie do realizacji nowych projektów kulturalnych. Dostosowaliśmy stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nagrywamy materiały filmowe z wydarzeń, tworzymy video zapowiedzi zaplanowanych imprez. Obecnie przygotowujemy się do realizacji streamingu z koncertu finałowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyka u J.I. Schnabla w Nowogrodźcu. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi poproszono nas o nagranie filmiku promocyjnego i zaprojektowanie logo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu. Ponadto kreujemy materiały promocyjne dot. wydarzeń gminnych. Wzrosła jakość projektowanych materiałów.


Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu jest samorządową instytucją kultury, której głównym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców oraz upowszechnianie kultury lokalnej w kraju i za granicą. GCKiS jako instytucja pełni rolę propagatora kultury w Gminie Nowogrodziec, skupia swoją działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców Gminy w różnych formach kulturotwórczych, integrowaniu grup o wspólnych zainteresowaniach oraz krzewieniu kultury i promocji czytelnictwa. W codziennej pracy przyświeca nam hasło „Kultura stanowi naszą markę”. Dbamy o wysoki standard organizowanych wydarzeń. Skupiamy się na edukacji kulturalnej dzieci jako potencjalnych odbiorcach organizowanych wydarzeń.

GCKiS Nowogrodziec