Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Kulturalne studio nagrań

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury kadra pracownicza GCKiB w Czarnej Dąbrówce została przeszkolona w zakresie m.in.: montażu krótkich materiałów video, obsługi sprzętu cyfrowego, nowoczesnych technologii wśród młodzieży, tworzenia oferty kulturalnej w oparciu o nowe media, poznaliśmy nowinki technologiczne, które pomocne będą podczas tworzenia nowej oferty kulturalno-artystycznej, poznaliśmy nowe kanały komunikacji z potencjalnymi odbiorcami naszych działań. Pracujemy nad profilami GCKiB w mediach społecznościowych, tworzymy krótkie filmiki promujące nasze działania i powoli ruszamy z „Kulturalnym Studiem Nagrań”.


Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce prowadzi działania mające na celu m.in. edukację kulturalną, integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego oraz inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.

GCKiB Czarna Dąbrówka