Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce

Dom kultury online dla każdego

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce jest w posiadaniu profesjonalnego sprzętu do przeprowadzania działań online. Bezpośrednie transmisje wydarzeń online pozwalają dotrzeć z ofertą edukacyjną i kulturalną do osób, które z powodu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych stacjonarnie. Ponadto wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt cyfrowy ułatwiło udostępnianie oferty kulturalnej w sieci i wpłynęło na znaczny wzrost osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniach. Dzięki projektowi kadra GCKIB w Pielgrzymce poprzez szkolenia organizowane przez operatora jak i podmiot zewnętrzny nabyła umiejętności z obsługi sprzętu i wykorzystania social mediów. Kadra przygotowuje innowacyjne i atrakcyjne zajęcia online. Stwarza nowe, ciekawe oferty, takie jak: webinaria, podcasty, transmisje na żywo. Strona internetowa dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością, co pozwala dotrzeć z ofertą kulturalną do znacznie większej liczby odbiorców.


Misją Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce jest pomnażanie podstawowego, społecznego zasobu, jakim jest kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwość korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa i niwelowaniu wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

GCKiB w Pielgrzymce