Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Zwiększamy odporność na kryzys. Instytucja online

Poprzez udział w projekcie nabyliśmy nowe kompetencje i umiejętności, które pozwolą nam prowadzić działania online oraz w sposób cyfrowy. Również doposażenie w niezbędny sprzęt pozwoli nam wykorzystać nabyte umiejętności. W przypadku ewentualnego zamknięcia instytucji jesteśmy przygotowani do kontynuowania działalności w formule online. W przyszłości chcielibyśmy prowadzić warsztaty, zajęcia, spotkania autorskie – także zdalnie. Planujemy prowadzić warsztaty dla seniorów z wykorzystaniem nowych technologii, w przypadku pandemii będą to mobilne warsztaty. Doposażenie studia nagrań pozwoli nam na realizację warsztatów cyfrowych, nagrywanie podcastów oraz rejestrowanie koncertów, przeglądów, festiwali. Wdrożenie procesu gamifikacji pozwoli nam na organizację zajęć dla młodzieży z tworzenia gier mobilnych, jak również będziemy mogli tworzyć gry dla mieszkańców.


Do zakresu działania Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku należy w szczególności: szeroko pojęta edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, integrowanie społeczności lokalnej, inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze. W dobie nowoczesnych technologii chcemy wprowadzić działania z nimi związane – warsztaty dla seniorów, zajęcia z gier mobilnych, mini studio nagrań (warsztaty muzyczne). Chcemy stać się instytucją na miarę XXI wieku – doskonale wyposażoną, z kadrą profesjonalistów, których umiejętności i wiedza pozwolą mieszkańcom na udział w nowoczesnej kulturze. Chcemy zainicjować oferty, które będą atrakcyjne i przyciągną nowych odbiorców. Dostęp do zdigitalizowanych zbiorów, dzieł, streamingów i zapisów wydarzeń, tworzenie multimediów, budowanie relacji z uczestnikami – tak widzimy przyszłość naszej instytucji.

ECKiK Pieńsk