Dom Kultury w Tuchowie

Dzięki realizacji projektu w sali studyjnej Domu Kultury w Tuchowie zostały utworzone i wyposażone stacjonarne i mobilne studia nagrań. Projekt umożliwił zakup odpowiedniego sprzętu w postaci: kamer cyfrowych, obiektywów, stabilizatora, mikserów, sprzętu do transmisji online – audio-video, nagłośnieniowego i oświetleniowego, pętli indukcyjnych, specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń i warsztatów. W efekcie studia nagrań wyposażone zostały w odpowiednie cyfrowe zasoby infrastrukturalne, a pracownicy Domu Kultury w Tuchowie, lokalni animatorzy i wolontariusze podnieśli kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych, w szczególności z zakresu:

 • metod i technik projektowania nowych działań edukacyjnych i animacyjnych
 • umiejętności obsługi sprzętu komputerowego
 • znajomości narzędzi i platform komunikacyjnych, w tym transmisji na żywo, filmowania, montażu oraz wykorzystania internetu do realizacji działań wirtualnych
 • zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które w sposób efektywny, bezpieczny, kreatywny pozwolą zarządzać dorobkiem kulturowym społeczności lokalnej.

Utworzone studia będą służyć do rejestrowania i transmitowania dorobku kulturowego społeczności lokalnej, wydarzeń kulturalnych, oferty animacyjnej oraz stanowić narzędzia tworzenia dla tuchowskiej kultury i jej odbiorców alternatywnej rzeczywistości wirtualnej o nieograniczonym do niej dostępie. Umożliwią również komunikowanie się z odbiorcami kultury i jej twórcami oraz będą dobrym narzędziem do tworzenia i utrzymywania relacji ze społecznością lokalną.


Dom Kultury w Tuchowie zawsze był, jest i będzie z ludźmi, blisko ludzi i dla ludzi. Tworzymy, upowszechniamy i chronimy kulturę. Wszyscy pracujemy dla niej najlepiej jak potrafimy! Kreujemy życie kulturalne, popularyzujemy różne formy kultury, troszczymy się o wszelkie jej przejawy, podążamy za duchem czasu dla dobra naszego lokalnego dziedzictwa i ludzi tworzących naszą społeczność!

Nasze cele to:

 • inspirowanie, edukowanie i przygotowanie do świadomego odbioru kultury
 • rozwijanie pasji poprzez różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • informowanie o wydarzeniach
 • promowanie kultury, przyrody, wartości i wydarzeń
 • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
 • współpraca z twórcami, grupami artystycznymi, szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
 • pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów w zakresie kultury, edukacji, turystyki, infrastruktury
 • publikowanie wydawnictw poświęconych historii, kulturze i obyczajowości Tuchowa i gminy, folderów, informatorów, lokalnej gazety „Kuriera Tuchowskiego”
 • prowadzenie działań promujących miasto i gminę, m.in. poprzez sprzedaż pamiątek i gadżetów w „Kulturalnym Kramie”, prowadzenie Muzeum Miejskiego w Tuchowie, Punktu Informacji Turystycznej oraz Kina Cyfrowego 3D „Promień”

DK Tuchów