p@jęczyn@_kulturalna

W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia z NCK oraz zewnętrzne, co pozwoliło grupie pracowników na podniesienie swoich kwalifikacji, a także na spojrzenie na dotychczasową działalność z innej perspektywy. Mogliśmy dostrzec błędy, które popełniamy chociażby w dziedzinie promocji. Realizacja szkoleń pozwoliła na wyeliminowanie złych nawyków, co pozwoliło na dotarcie do nowego grona odbiorców. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęty komputerowe oraz sprzęt nagłośnieniowy, który pozwala na dużo lepszy odbiór imprez streamingowanych. Poprawa nastąpiła w jakości obrazu oraz dźwięku. Zmianie uległa efektywność pracy pracowników, którzy mogą dużo szybciej i w lepszej formie realizować zadania kulturalne/artystyczne. Przed nami jeszcze szeroki temat dostosowania i ulepszenia odbioru dóbr kultury przez osoby z niepełnosprawnościami.


Celem działalności Domu Kultury w Ozimku jest rozpoznawanie potrzeb kulturalnych, tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury.

DK Ozimek