Razem – platforma kultury lokalnej

W ramach projektu powstała platforma w formie strony internetowej z integralnym komunikatorem i archiwum cyfrowym oraz zapleczem technicznym, umożliwiająca animatorom kulturalnym, liderom, instruktorom, wymianę praktycznych informacji do działań twórczych, edukacyjnych, projektowych. Zapleczem platformy jest sprzęt do realizacji działań online oraz archiwizacji. Platforma zostaje wdrożona poprzez cykl szkoleń i działań praktycznych (prezentacje i realizacje testowe). Kadra Domu Kultury w Kozach oraz lokalni liderzy przechodzą szkolenia z zakresu budowania oferty kulturalnej online i korzystania z narzędzi internetowych, praktycznej obsługi platformy, umiejętności korzystania ze sprzętu audio i sprzętu wideo oraz prawnych zasad pracy w sieci i tworzenia bezpiecznych treści.


Misją Domu Kultury w Kozach jest uczestnictwo w życiu społecznym miejscowości Kozy, będąc platformą aktywności dla osób, grup i organizacji, których działania przyczyniają się do tworzenia i upowszechniania kultury.
Dom Kultury w Kozach jest przestrzenią dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych, buduje więzi społeczne i umacnia tożsamość lokalną oraz narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii. Naszym głównym celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób.

DK Kozy