Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Cyfryzacja COEK Studio Ciechanów

Dzięki zakupionemu sprzętowi zaczęliśmy realizować różne działania, m.in. studio filmowe oraz w specjalnym programie grę miejską „Za Zieleń!”, która ma charakter edukacyjny, obraca się wokół tematu ekologii i skierowana jest do rodzin z dziećmi.


COEK STUDIO realizuje działania własne gminy Ciechanów w zakresie działalności kulturalnej, a w szczególności:

  • prowadzenie różnych form upowszechniania kultury, działalności artystycznej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych
  • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, naukowych i intelektualnych mieszkańców
  • upowszechnianie dorobku i osiągnięć kultury, twórców i zespołów ruchu amatorskiego oraz promocja najcenniejszych wartości artystycznych kultury narodowej

COEK STUDIO jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Podstawowym celem COEK STUDIO jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez tworzenie, prowadzenie klubów oraz kół zainteresowań, jak również upowszechnianie, organizowane i promowanie działalności artystyczno-kulturalnej na terenie miasta Ciechanów. Oferta programowa kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa. Znajdują się w niej m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie oraz ruchowe. COEK STUDIO organizuje także konkursy, prelekcje, wycieczki, kolonie w mieście, zimowiska oraz wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają miłe, a zarazem twórcze, rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzenie czasu wolnego.

COEK Studio