Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

XXI wiek w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury mogliśmy brać udział w szkoleniach m.in. z zakresu: tworzenia oferty, narzędzi cyfrowych, promocji instytucji oraz podejmowania działań w oparciu o dziedzictwo lokalne. Dzięki szkoleniom:

 • rozwinęliśmy konto na Instagramie
 • zorganizowaliśmy akcję „Wiosenne porządki” wspólnie z klasą z lokalnej podstawówki
 • używamy nowych aplikacji mobilnych
 • poznaliśmy zasad rzecznictwa w instytucji kultury
 • tworzymy treści – film, grafika z wykorzystaniem nowych narzędzi oraz korzystamy z baz multimediów

Zakup sprzętu przyczynił się do podniesienia jakości naszych działań, staliśmy się też bardziej samowystarczalni. Ponadto:

 • zdjęcia utrwalające nasze działania mogą być wykonywane w najwyższej jakości
 • możemy nagrywać w jakości 4K
 • samodzielnie możemy transmitować nasze wydarzenia (fragmenty koncertu „Róże Europy”, konkurs czytelniczy)
 • bez wsparcia firm zewnętrznych możemy obsługiwać koncerty (technika sceniczna), pierwszy duży koncert mamy już za sobą – na naszym sprzęcie zagrał zespół „Róże Europy”
 • prowadzenie warsztatów w formie hybrydowej (zrealizowaliśmy Warsztaty Wielkanoce – zdobienie jaj)

Planujemy również stworzyć studio nagrań oraz grupę musicalową.


CUK w Szydłowie prowadzi – określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców, aktywizuje mieszkańców gminy (szczególnie dzieci i młodzież), wychodzi naprzeciw ich duchowym potrzebom, jest kreatorem i realizatorem kulturowych zmian.

Cel 1: Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej

 • ustabilizowanie i podniesienie jakości działań kulturalnych
 • otwarte przestrzenie gminy na działania kulturalne
 • społeczeństwo współuczestniczące w planowaniu zadań CUK

Cel 2: Rozwój instytucjonalny CUK – nowoczesna instytucja na obrzeżach Wielkopolski

 • podniesienie sprawności organizacyjnej CUK
 • udoskonalenie działalności promocyjno-marketingowej
 • poprawa jakości bazy lokalowej i wyposażenia techniczno-sprzętowego dostosowanego do możliwości finansowych oraz bieżących potrzeb

Cel 3: Rozwój zasobów ludzkich – pracownicy walorem CUK

 • rozwój zasobów ludzkich (prowadzenie działalności edukacyjnej dla kadry)
 • wprowadzenie czytelnego systemu motywacyjnego oraz obiektywnego systemu oceny pracowniczej

Cel 4: Wzrost dochodów CUK.

 • racjonalizacja gospodarki finansowej.
 • różne źródła finansowania (np. fundusze zewnętrzne – projekty grantowe)

CUK Szydłowo