Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie – zakup profesjonalnego sprzętu audio-video i pętli indukcyjnej

Dzięki projektowi nasza instytucja wzbogaciła się o:

 • nowy sprzęt do Studia Filmowego i Nagrań, który poprawia jakość nagrań i streamingu video warsztatów, wydarzeń artystycznych, umożliwia archiwizację oferty, działalność edukacyjną i daje możliwość realizacji własnych wydawnictw audio-video
 • system pętli indukcyjnej macierzowej z przesunięciem fazy w sali widowiskowo-kinowej oraz system pętli indukcyjnej stanowiskowej w punkcie recepcyjno-kasowym, co pomoże osobom niedosłyszącym na korzystanie z naszej oferty kulturalnej tj. spektakli teatralnych, koncertów, seansów filmowych oraz ułatwi komunikację z obsługą
 • przeszkolonych pracowników, którzy zdobyli umiejętności i wiedzę, na szkoleniach zarówno organizowanych przez NCK stacjonarnie i online jak również tych organizowanych przez CS z obsługi sprzętu i oprogramowania

Przykłady realizacji: transmisja na żywo koncertu Zakopower na specjalne zamówienie Ambasady RP w Kijowie, wydanie płyty Orkiestry Dętej, transmisja Oławskiej Majówki.


Misją Centrum Sztuki w Oławie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie lokalnej aktywności artystycznej. 

Zadania są realizowane poprzez:

 • organizację warsztatów artystycznych, plenerów, spektakli, koncertów, recitali i spotkań autorskich
 • działalność oświatową: Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, sekcje taneczne, rekreacyjne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, szachy
 • organizację wernisaży wystaw malarskich, fotograficznych i rzeźbiarskich
 • edukację artystyczną: zespół wokalny Cantus Olaviensis, Oławska Orkiestra Dęta, Dziecięcy zespół Oktawa, Pracownia Fotografii Tradycyjnej, amatorskie zespoły muzyczne
 • współpracę artystyczną z organizacjami pozarządowymi
 • profesjonalną realizację działań muzycznych i filmowych – Studio Nagrań i Studio Filmowe
 • współpracę z podmiotami publicznymi i społecznymi miast partnerskich Oławy w zakresie popularyzacji działań twórczych i wymiany kulturalnej
 • prowadzenie Kina Odra

Centrum Sztuki w Oławie