Centrum Kultury w Głogówku

W sieci kultury

Zapewnienie umiejętności cyfrowych w dzisiejszym świecie dla kadr kultury ma strategiczne znaczenie. W ramach planowanych działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych personelu instytucji kultury systematycznie zwiększamy kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia tego typu zajęć. Nasi instruktorzy i animatorzy brali udział we wszystkich możliwych szkoleniach i webinariach oferowanych w ramach projektu grantowego. Zarówno bezpłatne szkolenia jak i te ujęte w harmonogramie wniosku pozytywnie wpływają na realizację oferty programowej naszej instytucji. Pracownicy zapoznali się z nowoczesnymi technikami internetu tj. podcastami, webinariami, relacjami na żywo. Przybliżone zostały także narzędzia, dzięki którym można realizować zaplanowane działania. Znaczące są dobre nawyki i praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań edukacyjnych i animacyjnych dla różnych grup wiekowych i odbiorców. Brak odpowiedniego sprzętu do działań cyfrowych wpływał na brak możliwości realizacji przez nas działań edukacyjnych i animacyjnych. Konieczne było więc doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt oraz odpowiednią sieć internetową zapewniającą komfort w trakcie nagrań, rejestracji i animacji zajęć. Niezbędny był również zakup sprzętu, oprogramowania i licencji w celu zapewnienia możliwości udziału w działaniach osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, dostosowaliśmy także stronę internetową do potrzeb osób niedowidzących i słabowidzących. W ramach projektu grantowego zakupiliśmy sprzęt cyfrowy, który pozwala na rejestrację proponowanych przez nas wydarzeń, zajęć, warsztatów, które w przyszłości będą mogły stać się bogatą skarbnicą działań kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych dostępnych dla ogółu społeczeństwa na bardzo wysokim poziomie. Dzięki sprzętowi zrealizowaliśmy już szereg wydarzeń kulturalnych. Nowe oświetlenie zostało wykorzystane przy organizacji spektakli teatralnych, rejestrowaliśmy wiele koncertów, spotkań i festiwali.


 

Głównym celem działalności Centrum Kultury w Głogówku jest prowadzenie wielkokierunkowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, sztuki, rekreacji i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych społeczeństwa. Zadaniem Centrum Kultury jest również zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia. Centrum Kultury w Głogówku realizuje swoje statutowe zadania poprzez edukację, wychowanie i upowszechnianie kultury. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi  w sferze kultury i oświaty.

CK Głogówek