Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Kultura OdNowa – wzrost kompetencji cyfrowych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji i anima

Realizacja projektu pozwoliła nam na:

  • zbudowanie atrakcyjnej i innowacyjnej oferty kulturalno-animacyjnej CKST na lokalnej arenie oraz w sieci
  • wzrost kompetencji pracowników
  • zmniejszenie barier i ograniczeń technologicznych w funkcjonowaniu CKST w stosunku do innych, dużych ośrodków kulturalnych
  • stworzenie nowoczesnego domu kultury XXI wieku
  • stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjno-animacyjnej dla mieszkańców
  • zwiększenie udziału młodzieży w działaniach kulturalnych, dzięki aktywnemu wykorzystaniu Pracowni Nowych Mediów
  • zwiększenie zaangażowania pracowników oraz wzbudzenie w nich poczucia sprawczości w swojej pracy

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie to nowoczesna instytucja o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Jej nadrzędnym celem jest pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, kreatywności, zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności każdej osoby – niezależnie od wieku. W CKST stawia się na dbałość  o budowanie i utrzymywanie relacji oraz lokalnych więzi. Wspiera się pasjonatów i ludzi z dobrą energią.

Nasze wartości to: otwartość, harmonia, zaangażowanie, pasja, aktywność, kreatywność, odwaga, eksperyment, wspólnota, szacunek dla siebie i drugiego człowieka.

CKSiT Debrzno