Rozwój i dostępność kultury w Gminie Raszyn

Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata. Jednym z priorytetowych działań jest dostosowanie formy przekazu za pomocą strony internetowej oraz infrastruktury budynku do wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki projektowi podjęte działania wpłynęły na rozwój kompetencji pracowników oraz ich otwartość na nowe wyzwania. Sprzęt pozwolił na realizację nowych projektów. Połączenie tych dwóch elementów niesie ze sobą możliwość przygotowywania ciekawych wydarzeń online, filmów, audycji i słuchowisk oraz tworzenia plenerowych wydarzeń i konkursów.


Misją Centrum Kultury Raszyn jest upowszechnianie kultury oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla działalności kulturalnej. Główne cele instytucji to: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie i upowszechnianie kultury, rozwijanie, kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych i lokalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, tworzenie odpowiednich warunków dla edukacji kulturalnej, organizacja imprez, tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów, współpraca z mieszkańcami, podmiotami i innymi osobami prawnymi działającymi w zakresie kultury. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata. Jednym z priorytetowych działań jest dostosowanie form przekazu za pomocą strony internetowej oraz infrastruktury budynku do wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Centrum Kultury Raszyn posiada również filię – zabytkową Austerię, która w ostatnich latach wysiłkiem samorządu została odrestaurowana. Chcemy zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki do pracy, zaś odwiedzającym i korzystającym z naszych kanałów www, youtube oraz mediów społecznościowych – maksymalną satysfakcję.

CK Raszyn