Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

Daj się porwać kulturze w sieci!

Powiększenie zasobów materialnych stworzyło możliwość poszerzenia oferty i dotarcia do większej liczby odbiorców (w tym do lokalnych artystów). Nastąpił wzrost zainteresowania instytucją przez lokalne media, a jednocześnie realizacja zadania pozwoliła nam samym stać się jednym z mediów, tworząc lokalne radio niekomercyjne i hobbystyczne (działające również na zasadach wolontariatu). Oprócz transmisji na antenie radiowej pojawiać się będą transmisje video na Facebooku i stronie internetowej radia i telewizji. Działania cyfrowe umożliwiły budowanie społeczności wirtualnej i podtrzymywanie zainteresowania placówką, rozwinęły współpracę z innymi podmiotami z terenu miasta, w tym z organizacjami pozarządowymi. Dzięki podjętym inicjatywom udało nam się wyeliminować zdiagnozowane wcześniej zagrożenia.


Celem strategicznym Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy jest podniesienie jakości oferty, zwiększenie dostępu, różnorodności i innowacyjności instytucji.

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie kadry w zakresie obsługi odbiorcy – w aspekcie ewaluacji potrzeb, preferencji i wieku, stosowania nowych technologii
  • rozwijanie edukacji kulturalnej w celu nabycia nowych umiejętności, zwiększenia świadomości odbiorcy
  • tworzenie fundamentu cyfrowego przekazu kolejnych pokoleń kadry CKiB
  • podniesienie technicznej atrakcyjności i jakości przekazu oferty
  • modernizacja sprzętu komputerowego w celu podniesienia komfortu pracy i wydajności kadry pracowniczej oraz wzrost satysfakcji odbiorcy
  • zwiększenie dostępu do informacji lokalnej i regionalnej
  • integracja społeczności lokalnej wokół współtworzenia radiowych audycji
  • tworzenie warunków dla promowania lokalnego ruchu artystycznego

CKiB Opalenica