Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu

Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury umożliwił nam m.in.:

  • stworzenie stanowiska komputerowego dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko wyposażone będzie w duży monitor, alternatywną klawiaturę, lupę elektroniczną, specjalistyczną myszkę Big track dla osób z niepełnosprawnością dłoni, słuchawki z innowacyjną technologią, oprogramowanie z syntetyzatorem mowy, funkcją Skanuj i Czytaj z programem OCR przeznaczonym dla osób z dysfunkcją wzroku
  • samodzielne tworzenie przez pracowników plakatów, materiałów promocyjnych, krótkich relacji z wydarzeń organizowanych przez instytucję

Podczas szkoleń z montażu i obróbki filmu, z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, powstanie wywiad w hobbystą kaźmierskim. To początek planowanego cyklu podcastów „Kaźmierscy Pasjonaci”, udostępnianych online wywiadów z mieszkańcami gminy, którzy chcą dzielić się swoimi zainteresowaniami i sukcesami. Planowane są cykliczne spotkania „Kaźmierskie podróże w czasie” mające na celu przybliżenie lokalnej historii, wzbogacenie regionalnej wiedzy oraz aktywowanie świetlic wiejskich.


Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu to miejsce przyjazne i bezpieczne, gdzie ludzie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Naszym celem jest wzbogacać życie kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zapewniamy dostęp do wiedzy, informacji i kultury, wspieramy samorozwój i edukację. Jesteśmy zespołem otwartym na ludzi i życzliwie wsłuchujemy się w ich potrzeby. Pracujemy tak, by każdego dnia umacniać zamiłowanie do czytania oraz przywiązanie do lokalnej społeczności, a także budzić kreatywność i ciekawość świata.

Nasze cele to przekształcenie instytucji w centrum kulturalne, edukacyjne, postrzegane jako miejsce niezbędne w życiu mieszkańców, ośrodek kultywujący pamięć o przeszłości, promujący regionalizm, kulturę nie tylko w sposób tradycyjny, ale też wykorzystujący nowe technologie. Umocnienie przekonania, że BPiCK w Kaźmierzu jest doskonałym miejscem łączenia tradycji z nowoczesnością, twórczego spędzania czasu oraz nawiązywania relacji z innymi poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań.

BPiCK Kaźmierz