Centrum Kultury w Siechnicach

Siechnice zawsze blisko kultury

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury bardzo liczymy na realizację zadań:

 • obejmujących wszystkie grupy odbiorców CK – stworzenie własnej oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
 • stanowiących obszary, które mogą funkcjonować osobno lub dopełniać się tak, by jeszcze bardziej odpowiedzieć na zapotrzebowanie – popularyzacja i tworzenie kultury, koncentracja na organizacji własnej sceny kulturowej i zaangażowaniu wybranej  grupy uczestników
 • wymagających odpowiedniego sprzętu i umiejętności jego obsługi – edukacja cyfrowa

Naszym celem jest: zwiększenie poziomu cyfryzacji w oparciu o nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, które pomagają stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić pozycję CK i wejść na nowy poziom rozwoju. 

Już udało nam się:

 • doposażyć pracowników głównie w sprzęt pomocny do realizacji tego typu zadań (laptopy, tablety) – wymiana sprzętu, oprogramowania, a co za tym idzie właściwe przygotowanie kadry do prowadzenia działań
 • powoli realizujemy techniczny aspekt działań: znajomość i obsługa sprzętu oraz urządzeń komputerowych/mobilnych, obsługa czytaków, wybór narzędzia komunikacji, aplikacji itp.

Braliśmy udział w szkoleniach:

 • z zarządzania kadrą i z pracy zdalnej – wideokonferencje i narady pracownicze, prowadzenie rocznego kalendarza wydarzeń, aplikacja do komunikowania się i zarządzania projektami
 • z edukacji dla kompetencji – autoprezentacja, przygotowanie zespołu do pracy przed kamerą/mikrofonem oraz do kontaktu z mediami, a także konstruowanie informacji prasowej
 • z dostępności strony i Facebooka – umiejętność opisywania zdjęć, filmów itp., współpraca z osobami ze szczególnymi potrzebami (głusi i niewidomi)
 • z projektowania oferty kulturalnej CK – poszerzenie oferty, umiejętność dostrzegania mocnych i słabych stron instytucji

W planach mamy dużo projektów, m.in.:

 • koncerty – Dni Siechnic, otwarcie nowej świetlicy, Dożynki,wydarzenia biblioteczne – np. Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek
 • warsztaty i zajęcia o różnej tematyce, kierowane do poszczególnych grup odbiorców
 • podcasty biblioteczne – cykliczne audycje z biblioteki (wybrana biblioteka na jeden podcast, o życiu biblioteki, o anegdotach, o nowościach w księgozbiorze)
 • gry mobline – rodzinna mobilna gra terenowa Pocztówki z Siechnic na 20-lecie Biblioteki, gry o różnej tematyce, tworzone dla odbiorców, ale również współtworzone z odbiorcami, szczególny nacisk w tym zadaniu kładziemy na młodego odbiorcę

Centrum Kultury w Siechnicach to placówka składająca się z 5 klubów i świetlic oraz biblioteki głównej i 5 filii, znajdujących na terenie gminy Siechnice, które tworzy zgrany zespół wyjątkowych ludzi. To nie tylko przestrzenie, to też miejsca spotkań, wszelakich działań edukacyjnych, dla różnych grup społecznych od dziecka po seniora. Staramy się angażować uczestników w nasze działania, projekty, konkursy. Jesteśmy otwarci dla ludzi i to jest nasza misja. Podążamy za oczekiwaniami naszych odbiorców. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja i rzeczywistość wymaga zmiany naszego myślenia,odejścia od działań tradycyjnych, zmiany komunikacji i przepływu informacji. Stwarza to dla nas, pracowników kultury, nowe możliwości, ale również stawia w sytuacji, gdzie będziemy musieli sprostać nowym, często nieznanym oczekiwaniom. Praca na wielu płaszczyznach życia bycia ciągle on-line wymaga elastyczności, wielozadaniowości oraz czasu wychodzenia poza nawias i ramy naszego życia zawodowego. Użycie nowych metod, narzędzi wpływa też na rodzaj, tempo i efektywność naszych działań. Czas na zmiany – nieunikniony. Myślimy – czy podołamy temu, co nasz czeka? W ostatnich latach nasza rzeczywistość kulturowa uległa tak znacznej deformacji, że w większości w niczym nie przypomina tej z przed paru lat. Oblicze bibliotek – czytelników, odbiorców kultury, formy przekazu i odbioru treści kulturalnych, działanie i tworzenie zmieniło się nie do poznania pod wpływem rożnych procesów oraz wskutek pojawienia się nowych mediów i technologii informatycznych.

Centrum Kultury ma służyć jako miejsce realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Siechnic i okolic, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych. Otwartość na zmieniającą się rzeczywistość pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom oraz umożliwi współpracę ze środowiskiem osób ze specjalnymi potrzebami. Działania Centrum Kultury mają wynikać ze współpracy ze zróżnicowaną społecznością lokalną, poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne, biblioteczne i wielostronną edukację kulturalną. Centrum Kultury ma być nie tylko miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, ale również miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego, tworząc w ten sposób kulturę regionu. Jesteśmy rozproszeni, mamy tak wiele placówek na terenie Gminy. Istniejemy dla naszych małych lokalnych społeczności. Mimo ciągłego rozwoju naszej Gminy kwestia powiązania komunikacyjnego między miejscowościami nadal jest bolączką, jest niewystarczająca. Wydaje nam się, że odbiorcy nadal mają ograniczony dostęp do naszych realizacji, zbiorów bibliotecznych czy możliwości spędzenia wolnego czasu w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Naszą wizją jest stworzenie nowoczesnej instytucji, otwartej na zmiany, wyposażonej w technologie, którą wspierać będzie nie tylko młode pokolenie.

CK Siechnice