Kwidzyńskie Centrum Kultury

Kierunek kultura online

Zakupiony sprzęt podniesie jakość naszych rejestracji video i transmisji online. Zainwestowaliśmy w nowe kamery, statywy, oświetlenie, jak również w niezwykle ważny system komunikacji reżysera wizji z operatorami kamer podczas rejestracji lub wydarzeń online. Z góry założyliśmy sobie podwójną funkcjonalność tych urządzeń – ich drugie zastosowanie to monitoring douszny dla muzyka podczas koncertu. Mikrofony nagłowne również spełnią swoja rolę podwójnie, bo aktorzy i inni uczestnicy naszych grup artystycznych prezentujący się na scenie nie tylko będą lepiej słyszalni przez osoby niedosłyszące, ale również pozwolą rejestrować dźwięk bez dodatkowych szumów. Wykorzystamy je podczas różnego rodzaju prezentacji słowno-muzycznych „na żywo” i online, oraz do wspomnianej ich rejestracji. Mikrofony tzw. shotgun wykorzystamy już niedługo podczas naszych imprez plenerowych do prowadzenia wywiadów z artystami i uczestnikami, szykując materiały video relacjonujące te wydarzenia przy użyciu nowego komputera i oprogramowania.


Główne cele Kwidzyńskiego Centrum Kultury, w oparciu o projekt Konwersja cyfrowa domów kultury, to w szczególności:

  • dokumentowanie własnych działań w wersji cyfrowej, jej upowszechnianie w coraz lepszej jakości,
  • tworzenie oferty kulturalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (aplikacji/ oprogramowania/ sprzętu),
  • podnoszenie kompetencji pracowników i podążanie za trendami w cyfrowej ofercie kulturalnej,
  • obserwowanie dobrych praktyk i przekładanie ich na ofertę dla naszych odbiorców.

Kwidzyńskie Centrum Kultury