Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

Cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Naszym celem jest stworzenie małego studia nagrań audio–video oraz grupy reporterskiej, w skład której będą wchodziły dzieci i młodzież. Planujemy także warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu obsługi sprzętu video (sposoby i technika nagrywania oraz robienia zdjęć).


Celem GOK w Lipnie jest rozwijanie i kształcenie zdolności poznawczych w zakresie muzyki, plastyki, tańca i sportu. Działanie na rzecz kultywowania tradycji i krzewienia kultury. Zaszczepianie w mieszkańcach poczucia potrzeby obcowania z tańcem, muzyką, śpiewem, słowem, poezją i malarstwem. Umożliwianie dzieciom i młodzieży spróbowania swoich sił w różnego rodzaju zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych. Umożliwianie osobom starszym realizacji swoich pasji i marzeń w dziedzinie kultury.

GOK Lipno