Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

Konwersja cyfrowa Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Jedna z najważniejszych zmian to istotne podwyższenie świadomości pracowników o systemie funkcjonowania jednostki w nowych realiach opartych o narzędzia cyfrowe. Zakupiony sprzęt pozwoli w znacznej części zrealizować tę część oferty, jaka jest możliwa do przekazania na drodze cyfrowej. Wdrażamy także systemu streamingu. Będzie on wykorzystywany do zapisu wydarzeń odbywających się w Centrum Kultury i Sztuki, przede wszystkim do zapisu spektakli i koncertów w wykonaniu dzieci i młodzieży, koncertów okolicznościowych takich jak Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, koncertów świątecznych, koncertów na podsumowanie działalności grup tanecznych (taniec ludowy i jazzowy), wokalnych, muzycznych, teatralnych oraz osób dorosłych skupionych wokół Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz zapisu planowana jest równoległa transmisja w czasie rzeczywistym do mediów społecznościowych ze wspomnianych wydarzeń oraz umieszczanie na stronie internetowej zapisu z wyżej wymienionych wydarzeń. Dużą wartością dodaną jest także nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do codziennej pracy w zakresie indywidualnej pracy, ale także i zespołowym. Planowane jest zintegrowanie działań promocyjnych poprzez wspólną pracę nad projektem przy użyciu dysku sieciowego. Projekt pozwolił także zmapować potencjalnego odbiorcę treści cyfrowych i zidentyfikować jego potrzeby, co pozwoli przedstawić bardziej dopasowaną ofertę.


Działalność kulturalna Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu to przede wszystkim odpowiedzialna misja do zrealizowania, w której głównym podmiotem są ludzie i pomysły. Jak również pamięć o osobach wybitnych dla sierpeckiej kultury, urodzonych na tej ziemi. Kultywowanie tej pamięci i zachowanie jej dla kolejnych pokoleń jest powinnością wszystkich pracowników CKiSz. Tutaj każdy potencjalny odbiorca może znaleźć dla siebie miejsce do własnego rozwoju, kulturalnego wypoczynku, zabawy. CKiSz prowadzi wielokierunkową działalność realizując własny program, który polega na upowszechnianiu, tworzeniu i ochronie kultury w znaczeniu duchowym i materialnym. Podstawowym zadaniem CKiSz jest tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, a w szczególności prowadzenie edukacji kulturalnej poprzez formy muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne, filmowe. Służy temu ciekawy program zajęć, warsztatów, imprez, spotkań oraz wykwalifikowana kadra ludzi, dla których istotnym elementem pracy jest przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury. Centrum stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju. Jest także miejscem dla twórców debiutujących, sceną dla nowych trendów, zjawisk w sztuce.

CKiSz Sierpc