Zakończyliśmy cykl szkoleń online w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury!

Data publikacji: 28.03.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Od lutego przeprowadziliśmy 9 dwudniowych szkoleń, o łącznej liczbie 72h godzin szkoleniowych online w ramach trzech bloków tematycznych: projektowanie oferty programowej online, narzędzia cyfrowe i zarządzanie instytucją.

Szkolenia specjalistyczne online są częścią kompleksowego programu szkoleniowego skierowanego do grantobiorców projektu. Poprzedzały je szkolenia stacjonarne i tutoring cyfrowy. Ich tematyka dostosowana była do  indywidualnych potrzeb instytucji - grantobiorców projektu.

W ramach szkoleń z zakresu projektowania oferty programowej online, przygotowaliśmy takie szkolenia jak:

  1. Budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe (w tym podstawy tworzenia wirtualnego spaceru w oparciu o lokalne dziedzictwo).
  2. Projektowanie działań międzypokoleniowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (w tym główne założenia projektowania uniwersalnego).
  3. Projektowanie działań online w oparciu o diagnozę lokalną i komunikacja w mediach społecznościowych z różnymi grupami odbiorców.

Adresatami powyższych szkoleń  były osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację oferty programowej instytucji. Uczestnicy szkoleń poznawali dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących działań animacyjnych i edukacyjnych online, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenia służyły również omówieniu wybranych narzędzi online aktywizujących uczestników i ułatwiających pracę z grupą.

W ramach szkoleń z zakresu narzędzi cyfrowych, przygotowaliśmy takie szkolenia jak:

  1. Preprodukcja i postprodukcja materiału wideo (przygotowanie live streamingu, webinarium, podcastu).
  2. Podstawy projektowania graficznego.
  3. Wirtualne narzędzia w edukacji kulturalnej (przygotowanie oferty kulturalnej online dla dzieci).

Zagadnienia realizowane w tym bloku tematycznym miały na celu wsparcie pracowników instytucji kultury w realizacji oferty programowej online z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Podczas szkoleń uczestnicy uczyli się jak tworzyć podcasty, webinaria czy inne relacje na żywo.

W ramach szkoleń z zakresu narzędzi cyfrowych, przygotowaliśmy takie szkolenia jak:

  1. Budowanie świadomej marki instytucji kultury i promocja instytucji.
  2. Multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem (zarządzanie zespołem rozproszonym).
  3. Wdrażanie innowacji technologicznej w instytucji.

Szkolenia w tym bloku tematycznym wspierały kadrę zarządzającą (dyrektorów, kierowniczki, liderów czy koordynatorki) w zakresie komunikacji wewnętrznej, pracy z zespołem rozproszonym czy motywowania pracowników.

Kolejne zaplanowane wydarzenia w ramach projektu to wizyty studyjne w trzech regionach Polski, webinarium a także konferencja podsumowująca rezultaty projektu.