200 szkoleń stacjonarnych w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

Data publikacji: 08.02.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury zakończyło etap szkoleń stacjonarnych w ramach kompleksowego programu w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury. To najbardziej intensywny, rekordowy pod względem skali działań i budżetu projekt szkoleniowy zrealizowany przez NCK. W okresie 3 miesięcy, tj. od listopada 2021 roku, przeprowadziliśmy łącznie 200 dwudniowych szkoleń w siedzibach grantobiorców programu – domów, centrów i ośrodków kultury – poświęconych projektowaniu oferty kulturowej online.

Przedsięwzięcie miało na celu wyposażenie grantobiorców w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Efektem działań szkoleniowych i tutoringu cyfrowego było wsparcie kluczowych pracowników w przygotowaniu strategii cyfrowej instytucji.

Szkolenia stacjonarne i tutoring cyfrowy prowadził kilkudziesięcioosobowy zespół trenerski. Zgodnie z planem w ciągu 400 dni szkoleniowych zrealizowaliśmy 3200 godzin szkoleniowych200 instytucjach kultury we wszystkich województwach w Polsce. W szkoleniach wzięło udział łącznie prawie 1700 osób.

Każda instytucja przed rozpoczęciem działań szkoleniowych wypełniała narzędzie do autodiagnozy, czyli analizy zasobów domu kultury. Analiza dotyczyła zarówno zasobów sprzętowych a także lokalowych i kadrowych. Dzięki temu przyjęty program szkoleniowy został dopasowany do potrzeb uczestników.

W czasie dwudniowego szkolenia stacjonarnego zespół domu kultury tworzył mapy własnych zasobów, a także poszerzał wiedzę dotyczącą narzędzi cyfrowych, które mogą wspierać działania danej instytucji. Był to czas przygotowywania koncepcji oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych.

Teraz przed nami etap szkoleń specjalistycznych, w skład których wchodzą szkolenia online oraz tematyczne webinaria. Każda instytucja może wziąć udział w spotkaniach online w ramach trzech różnych ścieżek tematycznych: narzędzia cyfrowe, projektowanie oferty programowej on-linezarządzanie instytucją kultury. Wśród tematów szkoleń i webinariów znajdziemy takie obszary jak: tworzenie podcastów, tworzenie live streamingów i webinarów, narzędzia internetowe w pracy animatora kultury, budowanie publiczności po pandemii – online i offline, dostępność oferty edukacyjnej online, offline-online balans czy multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.