Wyniki naboru do II konkursu grantowego I Konwersja cyfrowa domów kultury

Data publikacji: 31.08.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Drugi konkurs grantowy w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury rozstrzygnięty! Wsparcie w kwocie blisko 9 mln złotych otrzyma 60 instytucji kultury z całej Polski. Realizacja projektów grantowych odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach.

Projekt składa się z dwóch komponentów:

 1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na: 
 • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,
 • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,
 • zakup oprogramowania i licencji,
 • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.
 1. Programu szkoleniowego dla grantobiorców, którego finalnym efektem będzie wypracowanie strategii cyfrowej instytucji, składającego się z: 
 • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online,
 • specjalistycznych szkoleń i webinariów online,
 • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,
 • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

Dodatkowo zakres wsparcia dla instytucji objętych projektem, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

W II konkursie grantowym wpłynęły 422 wnioski, z czego 402 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 60 grantobiorców, którzy otrzymają dofinansowanie w kwocie średnio 147 tys. złotych.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy grantobiorcom!

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (grantobiorców), listę podmiotów, które nie otrzymały grantów (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

----------
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.