Konwersja cyfrowa domów kultury jednym słowem

Data publikacji: 13.08.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ramach podsumowania I konkursu grantowego Konwersji cyfrowej domów kultury poprosiliśmy trenerów i trenerki oraz grantobiorców o opisanie projektu jednym słowem.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że konwersja cyfrowa to dla obu stron przede wszystkim:

  • rozwój,
  • szansa,
  • wyzwanie.

A dla samych grantobiorców to także m.in.:

  • nowoczesność,
  • kompetencje,
  • dostępność,
  • innowacja,
  • przyszłość,
  • możliwości,
  • zmiana.

Bardzo cieszy nas pozytywny odbiór projektu!
Polecamy uwadze pozostałe hasła, które znajdują się na grafikach.

------

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.