Planowane działania grantobiorców, czyli co domy kultury zaoferują odbiorcom

Data publikacji: 20.06.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ofercie wielu instytucji kultury widać już pierwsze efekty cyfrowej zmiany. Grantobiorcy podzielili się z nami pomysłami na działania, które zaproponują lokalnej społeczności, wykorzystując wiedzę ze szkoleń i sprzęt zakupiony w ramach projektu. Koncerty, reportaże wideo, kina plenerowe, wirtualne wystawy, studia nagrań, streaming wydarzeń – to tylko niektóre z licznych inicjatyw, które znajdą się w ofercie domów kultury. Zachęcamy do zapoznania się z galerią!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.