Najważniejsze informacje dla wnioskodawców. Obejrzyj film!

Data publikacji: 13.07.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zostań grantobiorcą projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, wypełnij wniosek i wyślij!
Dysponujemy kwotą 9 mln zł na konwersję cyfrową kolejnych instytucji kultury z całej Polski!

Jak złożyć wniosek? Kto może się zgłosić? Z jakich komponentów składa się Konwersja cyfrowa domów kultury? Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji o projekcie.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Projekt poszerzamy o działania sieciujące – spotkania i wizyty studyjne, wspierające wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji między grantobiorcami. W ramach podsumowania – przy wykorzystaniu metod coworkingowych i crowdsourcingowych – zostaną opracowane i udostępnione online materiały szkoleniowe, edukacyjne i popularyzatorskie. Projekt zakończymy forum, które będzie okazją do zaprezentowania efektów merytorycznych przedsięwzięcia oraz możliwości ich implementacji w jednostkach sektora kultury, nie uczestniczących bezpośrednio w działaniach projektowych.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami: FAQ

---------

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.