NCK z Nagrodą Specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów

Data publikacji: 14.04.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Nagroda Specjalna VII Europejskiego Kongresu Samorządów trafiła do Narodowego Centrum Kultury. Statuetkę z rąk Zygmunta Berdychowskiego pomysłodawcy i organizatora Kongresu odebrał prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 kwietnia w Mikołajkach. 

wręczenie statuetki
Fot. T. Kaczor

Organizatorzy Kongresu docenili Narodowe Centrum Kultury za działania na rzecz cyfryzacji i profesjonalizacji samorządowych instytucji kultury, w szczególności realizację projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Przedsięwzięcie o budżecie ponad 31 mln zł służy wyposażeniu domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz sprzęt i infrastrukturę informatyczną niezbędną do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter systemowy i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.